Вашия урок по лидерство

Интегритет

Думата интегритет е много, много важна! Тя е в сърцевината на автентичното лидерство, тя е в основата на доверието между хората. Тъй като се употребява все повече и повече от менторите в областта на мениджмънта и лидерството, Джак Уелч избира да я дефинира така: „Интегритет” е донякъде мъглява дума, така че нека да ви кажа…
Повече…