окт
13

Етика на характера и етика на личността

За разликата между краткотрайния и дълготрайния успех Успехът изглежда очевидност, върху която няма за какво да се разсъждава. Но така е само на пръв поглед. По повод на тази толкова базисна мотивация в човешкия живот има толкова много объркване и фрустрация, че е добре да се вгледаме по-отблизо в това какво е успехът за нас…
Повече…