окт
14

Истинското ПР предизвикателство

 „Изграждането на корпоративна репутация, която да бъде автентична изисква обликът (имиджът) на организацията да се основава на нейните истински отличителни характеристики. Една организация има задължението да покаже взаимовръзката между своите истински характеристики и репутацията, която претендира, че притежава. Докато ПР специалистът има задължение да обясни взаимовръзката между претендираните и действителните характеристики на организацията. Всеки ПР…
Повече…