ARETE

„Арете“ означава – превъзходство, способността да живееш на максимума от своя потенциал, да бъдеш най-доброто, на което си способен.

С това име сме кръстили семинари, посветени на работата по развитието на креативността и вътрешния потенциал на хората в организацията. Тяхната цел е да увеличават потенциала на компанията като създават предпоставки за развитие на потенциала на хората, които участват в тях. Ползите са: нараснала творческа нагласа, иновативност, проактивност и инициативност. А това са едни от основните аспекти на хората като основно конкурентно предимство. Това са семинари, в които ще работим с успеха и ще го изследваме през въпроса: „Аз достигам ли своя пълен потенциал?” Тъй като успехът за различните хора означава различно нещо, обикновено достигането на върха на своя потенциал не означава достигането на върха в своята кариера. Затова е много важно е да се види какво означава успехът по един личен начин, така че да можем да се свържем с най-вдъхновяващото и мотивиращото ниво на работа. От това печелят всички – и служители и работодатели. Една от основните ценности на най-успешните фирми е „безграничност”. Когато се прилага на практика, тя създава организационна среда, в която хората достигат максимума на своя потенциал. А това е успех не само за тях – това успех и за компанията, в която работят.