Изграждане на екип

Това е нашата алтернатива на класическите тийм-билдинги. Ние смятаме, че изграждането на добре функциониращ екип е твърде важно условие за изразяване на най-доброто от служителите във фирмата, за да се се свежда само до развлекателно-забавната форма на неформалното общуване извън офиса.

Това не означава, че отричаме значимостта на тази форма на сближаване, по-добро опознаване и възнаграждаване на служителите във фирмата. Напротив – тя има своето място! Просто смятаме, че за изграждането на добър екип е необходимо нещо повече. То е свързано с изследване на екипните роли, индивидуалните различия и полетата на взаимодопълване  между различните екипни членове, изработване на вътрешно-групов „етичен кодекс”, който да регулира взаимодействията между хората в екипа и други аспекти на екипната работа. Въпреки, че това са значително по-сериозни начини за изграждане на екипната сплотеност, в тях също може да има елементи на забава и да се провеждат, ако компанията има средства, и в извънработна среда. Нарекохме тези семинари за изграждане на ефективен екип „Взаимозависимост“, вдъхновени от книгата на Стивън Кови „Седемте навика на високо-ефективните хора“. И, следвайки основните постижения на социалната психология в областта на малките групи, насочихме вниманието си към два основни базисни факта, с които да работим практически по темата за изграждане на ефективни екипи. Така създадохме своята запазена марка тийм-билдинги – Взаимозависимост 1 и Взаимозависимост 2, посветени на две различни области от екипните взаимодействия. Подобно на всички наши продукти, тяхната цел е да имат реален ефект върху работата в екипа, да има видим резултат, да оставя позитивна следа. Въпреки, че изграждането на истински ефективен екип е много по-сложен процес, който не може да се постигне с участието в само два семинара, ние смятаме, че ако работим с реално действащи екипи – с максимален състав до 12 човека, ние ще успеем да положим основите на бъдеща самостоятелна работа по екипната ефективност и синергия.