HR bits

Ние постигаме най-голяма удовлетвореност, когато работим за постигане на по-дългосрочни и цялостни промени  в работата с човешкия потенциал в организациите. Даваме си даваме сметка, обаче, че има компании и не-бизнес организации, които имат нужда от работата с определени аспекти на HR аутсорсинга.

Именно за тях създадохме възможност за съвместна работа само с отделни елементи от нашия основен продукт HR7. Този вид услуги нарекохме HR bits и те обхващат следните дейности:

  1. Организационно консултиране – обхваща съгласуването на HR практиките с ценностите и стратегията на компанията.
  2. Организационна диагностика – използва различни инструменти за изследване на актуалното състояние в компанията от гледна точна на удовлетвореност и бъдещи нужди в работата с хората.
  3. ETHOS – семинари за организационна промяна, насочени към Душата на компанията – нейните ценности и мисия.
  4. ARETE – семинари за организационна промяна, насочени към стимулиране на творческия потенциал на хората и оновациите в компанията.
  5. Автентично общуване  – комуникативен тренинг, обучение в  меки умения.
  6. Тийм-билдинг мероприятия „Взаимозависимост 1”  и „Взаимозависимост 2“ – два различни вида практически семинари, посветени на два различни аспекта на изграждането на ефективни екипи.
  7. Менторство и коучинг – насочени съм към мениджъри на различни ключови позиции в компанията, които биха искали да развият уменията си за автентично лидерство.
  8. HC RoI – Human Capital Return of Investment.
  9. Подбор на персонал – THOMAS