авг
10

Автентично общуване

„Само истинската и дълбока доброта вдъхва живот на техниките за общуване. Съсредоточаването само върху техниките е като зубренето в училището… “ Стивън Кови Това е нашето предложение за обучение в меки умения, чиято цел е да повиши компетентността в служебните взаимоотношения по начин, който създава предпоставки за изграждане на доверие, откритост и стимулиране на творческия…
Повече…

авг
09

Взаимозависимост 2

Това е втората форма на екипна работа, чийто основен фокус е осъзнаването на индивидуалните различия между участниците в екипа и съпътстващото разбиране на нуждата от взаимодопълване. Всички знаем, че сме различни, но въпреки това, когато общуваме помежду си ние по-често забравяме за това. Целта на този семинар за ефективно изграждане на екипи е да направи…
Повече…

авг
09

Семинарите Футурист

Семинарите „Футурист“ са два различни вида семинари, посветени на организационна промяна – в областта на иновациите и фирмената култура. В идеалния случай те въвличат всички служители в компанията, така че търсената промяна да обхване всички нива от организационната йерархия. Тяхната продължителност е половин (до един ден) и тяхното съдържание може да е различно – според…
Повече…

авг
08

ETHOS

Eтос“ е дума, която означава „характер“, нравствената природа, набор от идеи или убеждения на човек или група от хора; отчетливия дух на народ или епоха.  За нас тя е най-подходящата дума, която да представи първия от нашите семинари Футурист, предназначени да повишат нивото на организационно здраве и благополучие. В нейната сърцевина стоят ценностите, т.е. същото,…
Повече…