Вашия урок по лидерство

Две в едно

В статия на НоваВизия четем, че според Питър Дракър – един от най-големите гурута на съвременния мениджмънт, един човек не трябва да бъде назначаван на мениджърска длъжност, ако: „гледа само слабостите на хората, вместо силните им страни; повече се интересува от въпроса кой е прав, вместо от това, кое е правилно; смята интелигентността за по-важна от…
Повече…