Вашия урок по лидерство

Силата на малките победи

Хубавите неща трябва да се разпространяват из мрежата и това се отнася и до графиката по-долу. Тя се отнася до „силата на малките печалби“ и по математически прост и убедителен начин илюстрира този факт, че ако всеки ден се подобряваме само с един процент, в края на годината нашето подобрение ще е стигнало впечатляващите почти…
Повече…