Вашия урок по лидерство

Любов или страх

Предимството на простите дефиниции е в това, че улесняват осъзнаването – предоставят дума, която поражда асоциации и мисли, които пораждат чувства и действия. Накратко, подходящата дума – ако се сетим за нея в подходящия момент, защото я свързваме с това, което преживяваме, може да промени нещата. Една такава дума е „автентична сила“, по начина, по който я дефинира…
Повече…

Вашия урок по лидерство

Отдаденост

„Всеки може да надрасне обстоятелствата и да постигне успех, ако е отдаден и страстен в това, което прави.“ Нелсън Мандела