Oct
30

Открито за автентичното лидерство

Автор на тази статия е Вера Гилина „Животът на организациите и техните ръководители далеч би бил по-лесен, ако лидерството се състоеше от изчерпателен списък с прости правила, които лесно да могат да се спазват ден след ден, година след година. Истината обаче е, че лидерството е ежедневно предизвикателство (1), което изисква генериране на нови идеи,…
Повече…

Oct
29

Организационно здраве

Бих искала да споделя малко от една изключителна книга, която се нарича „Манията да бъдеш изключителен“. Нейното подзаглавие е „Четири основни правила за издигането на една организация на световно ниво”, а нейният автор – Патрик Ленсиони (организационен консултант, лектор и автор на бестселъри в областта на мениджмънта и фирменото развитие). Ценността на тази книга е,…
Повече…

Oct
27

Важността на общуването

Всеки знае, че общуването е много важно. Но примерът, който сега споделям с вас, показва тази важност по много еднозначен и красноречив начин. При това – по отношение на служебната комуникация, т.е. начина и качеството на общуването, което се случва в бизнес-организациите. Той е от книгата на Джон Клийз и Робин Скинър „Животът и как…
Повече…

Oct
25

Портрет на психически здравите организации

Не само индивидите имат психично здраве, организациите също го имат. И, подобно на психичното здраве при индивидите, то не е въпрос на това дали го има или няма, а в каква степен го има. Защото, както ни казва Робърт Скинър в книгата си „Животът и как да успеем“, понятието за психичното здраве е величина, която…
Повече…