авг
02

Организационна диагностика

Като един от елементите в нашия основен продукт – HR7, организационна диагностика се прилага в началото и в края на нашата работа.

В началото – за да ни ориентира в актуалната ситуация в компанията, така че да имаме реална основа, от която да тръгнем. В края – за да измери това, което междувременно се е променило в резултат от нашата съвместна работа с „агентите на промяната“ в организацията. В идеалния случай, тя регистрира това, което ние наричаме в своята визия „да оставим следа” – промените в работата с човешкия ресурс, които са живо доказателство, че хората наистина са основно конкурентно предимство за успеха на компаниите, запътили се към бъдещето.

Като самостоятелен елемент, организационната диагностика е уместно да се прилага, когато ръководството на компанията и HR- специалистите имат нужда да се ориентират в актуалното състояние на работата с хората, за да си помогнат при вземането на подходящи управленски решения в работата с човешкия ресурс в бъдеще.

Средствата за организационна диагностика са както стандартните методи, основаващи се на интервюта и анкетни карти, изготвени индивидуално според въпросите и нуждите на всяка отделна компания, с която работим, така и на по-нови и нестандартни методи като „организационна диагностика с полето на знанието” (метод, който е разработен от нас въз основа на системните организационни констелации).

Също така, наред с тези по-субективни показатели за диагностика на състоянието на компанията, ние използваме и обективни инструменти за измерване. Такъв инструмент е HR RoI , който подпомага ръководителите да вземат аргументирани и научно-обосновани решения във връзка с управлението на човешките ресурси.