авг
05

Взаимозависимост 1

Това е практическа форма на работата по изграждане на екипи, която е свързана с изясняване на правилата на вътрешно екипната работа.

Изглежда малко банално и просто, но само на пръв поглед. Всъщност, истинската работа с правилата на екипа е доста сложно нещо и само един тийм-билдинг не може да постигне тази цел. Въпреки това, ние се осмеляваме поне да поставим основите на нещо, което е от първостепенна значимост за изграждането на добър екип. Това е така, защото правилата са „тухлите“ от които се строи здравата постройка на ефективните екипи и те са такива, защото гарантират правата и задълженията на участниците в екипа – в добри и лоши времена. И най-ценни са в трудните времена. Тогава те дават усещане за яснота и сигурност и помагат за бързо решаване на разногласия, конфликтни ситуации и трудности в работната ситуация.

Лесно е да се разбере ролята на правилата, ако се прибегне до метафората със законите на държавата. Правилата в екипа са същото, което са законите в държавата. Без добри закони, не може да функционира добре една държава. Това е немислимо. А и при най-добрите закони в една държава, ако те не се спазват, държавата пак няма да просперира, ще бъде изтъкана от вътрешни противоречия, ще има недоверие и вътрешната й сила ще отслабва. Затова при изработването на правилата в екипа се нуждаем от много мъдрост, обмисляне и консенсус, докато стигнем до най-подходящите правила. Целта на този тренинг за „изграждане на екип“ е именно тази – да даде възможност това да се получи и екипът да стигне до споразумение за най-подходящите за своята работа правила на екипна работа. Правила, които да дават яснота и сигурност в добри и лоши времена.

Ние имаме собствен метод на работа, който помага чрез четирите качества на марката Футурист – цялостност, дълбочина, интуитивност и простата, да създадем този своеобразен „Кодекс на честта“ по един лек и същевременно сериозен начин.