Мисия и визия

Нашата идентичност е отразена в мисията ни,която е:

„Да подпомогнем процесите на трансформация на съвременните бизнес и други организации, така че ценностите на компанията да не са просто декларации, а реални фактори, които променят правилата за успех и наистина създават основно конкурентно предимство чрез хората в тях.”

Тъй като нашата мисия е свързана с посяването на семената на бъдещето, ние не очакваме много клиенти да потърсят точно нашия вид услуги. Въпреки, че идеята за хората като основно конкурентно предимство на бъдещето става известна за повече хора, все още компаниите по света, и особено в България, са в самото начало на превръщането им в компании, които поставят хората в центъра на корпоративната си политика. Светът на бизнеса се променя, значимостта на ценностите става все по-видима за успеха на бизнеса и ние искаме да подпомогнем тези процеси на промяна макар, че те все още са в самото начало. Тъй като ние дълбоко вярваме, че хората са наистина основно конкурентно предимство на бъдещето, ние сме убедени, че ефекта от нашата работа ще има видими и реално измерими показатели. Затова нашата визия е:

„Да оставим следа”. Това означава, всичко, което правим, да има реални, видими и измерими резултати по отношение на различните показатели за организационно благополучие и здраве на компаниите.”

Става ясно, че подобна амбициозна цел е възможна само при дългосрочен ангажимент с високо ниво на взаимна обвързаност и висш мениджмънт, който се отличава с характеристиките на автентичното лидерство. Въпреки, че си даваме сметка за реалностите в българските бизнес-организации, ние се осмеляваме да търсим точно такъв клиент, тъй като именно това е целта, която ни вдъхновява.

Нашите ценности

Марката Футурист

Ноу-хау

Екип