Камелия Хаджийска

Камелия Хаджийска е създател и катализатор на проекта Футурист.

Творческият подход в работата й се основава на богат професионален опит като психолог, който й дава рядката възможност да обедини  знанията в две различни области на работата с хора – преподавателската дейност (тренинги и обучения) и дълбочинната работа с човешката психика (психотерапията).

  • Първото е свързано с опита й като преподавател в Полицейската академия – където е автор на редица статии за активните методи на обучение, както и на наръчник за обучение за обучители по темата за управление на стреса. Също така и като водещ фирмени обучения – основно като треньор към фирма ТAURUS. Второто отразява опита й като психотерапевт и водещ групи за личностно развитие и себепознание.

Съвместното действие на тези две различни и взаимообогатяващи се области на опит и експертно знание я насочват към изследване на организационното здраве като условие за развитие на основното конкурентното предимство на бъдещето– хората.   Проектът Футурист е творческият израз на този опит и на желанието й да се работи с човешката страна в организациите с по-голяма дълбочина. Професионалната й биография във факти е:

Обучение

  •  1990  Магистър по психология, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
  •  2007  Диплома като психотерапевт: психодрама– директор, Обучителна програма по психодрама и групова психотерапия към фондация ““Психотерапия 2000″
  • Участие в семинари и друг вид терапевтични групи: краткосрочна психотерапия, аналитична психотерапия, семейни констелации; гещалт-терапия; първа психологическа помощ; психологическо консултиране на хора със HIV и спин; много други…

Професионален опит

  • 1991-1992 Експерт в Сектор за професионална психо-диагностика, Институт по психология – МВР
  • 1993-2002 Научен сътрудник  в Сектор за психологическо обучение и подготовка, Институт по психология – МВР (преподавател в Полицейската Академия)
  • 2003-2004 Мироопазваща мисия на ООН в Косово  (United Nation Mission In Kosovo- CIVPOL), Заместник началник на Сектор за консултиране и подкрепа – CAST (Counseling and Support Team)
  • 2005 (януари-август) Главен експерт в Сектор за психопрофилактика и психологическо консултиране, Институт по психология – МВР
  • 2005 август– досега психолог на свободна практика (психотерапевт, организационен консултант и треньор – фирмени обучения)

Камелия Хаджийска е асоцииран сътрудник към международната консултантска организация PPC Worldwide  за клиентите й, работещи на територията на България.  Също така има популярен личен блог – www.espirited.com – в който споделя опита и идеите си в областта на психотерапията и духовното развитие на човека.