Екип

Основната действаща фигура зад проекта Футурист е  Камелия Хаджийска.

  • Но не само. Имаме сътрудници, с които да си партнираме във взаимодопълващи се зони на компетентност и които споделят нашите ценностии основни вярвания. Наши приятели са:
  •   http://www.novavizia.com/wp-content/uploads/novavizia-logo-200-90-tagli.jpg