За нас

Ние сме компания за HR outsourcing, чиято идентичност се гради върху предлагането на продукти, които се отличават с дълбочината, с която се работи с човешката страна на организацията.

Убедени сме, че именно хората са основното устойчиво конкурентно предимство на бъдещето и нашето искрено желание е да подпомогнем компаниите да развият точно тази страна на своята конкурентно-способност, за да постигнат дълготраен успех в бъдеще.

В нашата идентичност са въплътени няколко основни нагласи, отразени в мисията и визията ни. За нас тези две понятия мисия, т.е. как определяме целта на нашето съществуване и визия, т.е. кое е това, което ни вдъхновява по отношение на бъдещето, не са формални изявления, а живи идеи, които са в сърцевината на работа ни и практически ориентир в нещата, които правим.

При създаването на нашите продукти се ръководим от четири основни качества, които бихме искали те да притежават. Тези качества, както и ценностите, които следваме в работата си, са това, което ние определяме като Марката Футурист. Тя е не само наша запазена марка и уникалност, тя е израз на нашата автентичност!

Автентичността е тази, която търсим и ценим – както в нашата работа, така и като характеристика на организациите, лидерския стил и начина на общуване, защото тя е основната предпоставка за създаване на истински жизнеспособни компании, чийто успех се простира далеч в бъдещето.

Накратко, това, което предлагаме са възможности за сътрудничество в областта на работата с човешкия ресурс в организации, които са узрели за идеята, че висшите постижения в работата изискват и висши ценности и нагласи.

Вярваме, че броят на автентичните лидери все повече ще се увеличава. И затова сме тук – да ги подкрепяме в усилията им да въплътят визията си за автентична организация на практика.

Вижте също така за нас:

Мисия и визия

Нашите ценности

Марката Футурист

Ноу-хау

Екип