• Семинарите Футурист

  Семинарите "Футурист" са два различни вида семинари, посветени на организационна промяна - в областта на иновациите и фирмената култура. В идеалния случай те въвличат всички служители в компанията, така че търсената промяна да обхване всички нива от организационната йерархия. Тяхната продължителност е половин (до един ден) и … [Повече]

 • HR7

  Нашият главен продукт се нарича HR7. Той е разработен като комплексна форма на дългосрочен HR outsourcing,която се състои от седем елемента. Основава се дългосрочен ангажимент, който се подновява на всеки седем месеца, само при наличие на удовлетворение от страна на клиента ни и до постигане на поставените цели. HR7 е продукт, който … [Повече]

 • ARЕTE

  "Арете" означава – превъзходство, способността да живееш на максимума от своя потенциал, да бъдеш най-доброто, на което си способен. Избрахме това име за семинарите, в които работим върху развитието на креативността и вътрешния потенциал на хората в организацията. Тяхната цел е да увеличават потенциала на компанията като … [Повече]

 • ETHOS

  Eтос" е дума, която означава "характер", нравствената природа, набор от идеи или убеждения на човек или група от хора; отчетливия дух на народ или епоха.  За нас тя е най-подходящата дума, която да представи първия от нашите семинари Футурист, предназначени да повишат нивото на организационно здраве и благополучие. В нейната … [Повече]

 • HC RoI

    HC RoI е абревиатура, която на английски означава Human Capital Return of Investment, а в превод Възвръщаемост на инвестициите в Човешкия капитал. Накратко, HC RoI е инструмент за измерване. В дадения случай това, което той мери, е най-голямата инвестиция в компаниите – човешкия капитал и неговата възвръщаемост. Още по-точно казано, HR … [Повече]

 • Автентично общуване

  "Само истинската и дълбока доброта вдъхва живот на техниките за общуване. Съсредоточаването само върху техниките е като зубренето в училището... " Стивън Кови Това е нашето предложение за обучение в меки умения, чиято цел е да повиши компетентността в служебните взаимоотношения по начин, който създава предпоставки за … [Повече]

 • Взаимозависимост 1

  Това е практическа форма на работата по изграждане на екипи, която е свързана с изясняване на правилата на вътрешно екипната работа. Изглежда малко банално и просто, но само на пръв поглед. Всъщност, истинската работа с правилата на екипа е доста сложно нещо и само един тийм-билдинг не може да постигне тази цел. Въпреки това, … [Повече]

 • Взаимозависимост 2

  Това е втората форма на екипна работа, чийто основен фокус е осъзнаването на индивидуалните различия между участниците в екипа и съпътстващото разбиране на нуждата от взаимодопълване. Всички знаем, че сме различни, но въпреки това, когато общуваме помежду си ние по-често забравяме за това. Целта на този семинар за ефективно … [Повече]

 • Изграждане на екип

  Това е нашата алтернатива на класическите тийм-билдинги. Ние смятаме, че изграждането на добре функциониращ екип е твърде важно условие за изразяване на най-доброто от служителите във фирмата, за да се се свежда само до развлекателно-забавната форма на неформалното общуване извън офиса. Това не означава, че отричаме … [Повече]

 • Менторство и коучинг

  Това са услуги, насочени към хора на ключови ръководни позиции в организацията, които биха искали да ползват знанията и опита на специалист в областта на работата с хора, себепознанието и лидерските умения. Ролята на мениджърския състав  е от критично значение за създаването на високи нива на организационно здраве и … [Повече]

 • Организационна диагностика

  Като един от елементите в нашия основен продукт - HR7, организационна диагностика се прилага в началото и в края на нашата работа. В началото - за да ни ориентира в актуалната ситуация в компанията, така че да имаме реална основа, от която да тръгнем. В края - за да измери това, което междувременно се е променило в резултат от нашата … [Повече]

 • Организационно консултиране

  Съответствието между процесите и бизнес-целите е от критично значение за успеха на организацията”. Линда Гратън Организационното консултиране обхваща дейностите по съгласуване на HR практиките с ценностите и стратегията на компанията. Тези HR практики са: подбор на нови служители в компанията; възнаграждения и … [Повече]

юли
25

Възможности

„Добрите лидери рядко мислят за граници. Те мислят за възможности.“ Джон Максуел Когато става дума за човешка психика, интересното нещо по отношение на границите, е, че те са мисловна конструкция и като такава могат да бъдат променяни чрез простата промяна във възприятието. Този алхимичен подход, който превръща препятствията по пътя в стъпала за изкачване, се…
Повече…

юли
25

Прямота

„Бъди прям с всеки.“ „Аз никога не съм имал два плана, основен и резервен дневен ред. Винаги съм действал по един-единствен начин – директния…“ Джак Уелч Толкова просто. И толкова силно – да си прям и директен с другите. Прекрасен урок по лидерство, предаден от Джак Уелч.

юли
24

Съзнателно обвързване

„Всичко по-малко от съзнателно обвързване с важното е несъзнавано обвързване с маловажното.“ Стивън Кови Друг начин да се каже същото е, че винаги когато казваме „да“ на нещо, в същото време казваме „не“ на нещо друго. И тъй като съзнанието ни е насочено към това, на което казваме своето „да“, ние пропускаме да забележим, че…
Повече…

май
01

Две в едно

В статия на НоваВизия четем, че според Питър Дракър – един от най-големите гурута на съвременния мениджмънт, един човек не трябва да бъде назначаван на мениджърска длъжност, ако: „гледа само слабостите на хората, вместо силните им страни; повече се интересува от въпроса кой е прав, вместо от това, кое е правилно; смята интелигентността за по-важна от…
Повече…