окт
20

Системни констелации в организациите

Организационните констелации са феноменологичен метод за работа със скритата динамика в организационните системи. Това е най-краткото представяне на този забележителен подход за решаване на трудни и неясни казуси в живота на бизнес и не-бизнес системи. За да се разбере той, е необходимо да се знаят две различни неща за него- теорията, от която той изхожда,…
Повече…