яну
10

Племе

Всеки знае какво е племе – нещо, което се отнася най-вече до миналото и указващо факта, че дадена група от хора са живели заедно. Но думата племе тук се използва в един по-модерен смисъл -този, който създателят на новата концепция в маркетинга на позволението –Сет Годин, влага в нея: общност от хора, споделящи общ интерес.…
Повече…