PR fAO

 PR за автентична организация

Това е продукт, насочен към PR -специалистите. Той е вдъхновен от идеята за това кое е истинското предизвикателство пред тях.

Както обикновено по отношение на нещата, които за нас във Футурист са важни, тук става въпрос за бъдещето, за дълготрайния успех, за изграждането на имидж, който е силен, защото е истински. Според C.Y. Harquail, „Всеки ПР специалист знае, че негова задача No 1 e да изгради стабилна и позитивна репутация за своята организация„, но всъщност истинското предизвикателство пред него е нещо съвсем различно. „Истинското предизвикателство пред него е точно и ясно да обясни до колко репутацията е истинска.“И сама задава въпросът “ Защо?“:

Всички заинтересовани лица знаят, че ролята на ПР отделът е целенасочено да изгради добър образ на организацията. Заинтересованите лица знаят, че работа на ПР специалистът е да популяризира един привлекателен образ. Също така, те знаят, че тези привлекателни образи не е задължително да са истински. Ето защо, още по-важната задача за ПР специалистът е да помогне за създаването на действителна, истинска репутация на организацията – репутация, която разбира се е последователна, координирана и позитивна, но също така директно отразява, коя в действителност е организацията.“

Както става ясно, тук отново става въпрос за автентичната организация и нейното целенасочено изграждане, но този път чрез усилията на PR отдела и по отношение на позитивния имидж на компанията навън. Това, което нашия продукт „PR за автентична организация“ (PR fAO), дава възможност, е свързано именно с това. В тясно сътрудничество с PR специалистите да създадем условия имиджа на компанията да бъде истински, да почива върху реални факти от корпоративния живот на компанията и които да отправят позитивни послания към външния свят. Това е и Маркетинг 3.0, чийто теоретик Филип Котлър определя като маркетинга на бъдещетоили ерата, чийто двигател ще бъдат ценностите.

„Потребителите във все по-висока степен започват да търсят решение на безпокойството си за глобализиращия се свят и се стремят към превръщането му в едно по-добро място. Те търсят компании, чиято мисия, визия и ценности биха удовлетворели най-дълбоките им нужди за социална, икономическа и екологична справедливост. Клиентите търсят не само функционално и емоционално удовлетворение, избирайки продукт или услуги, те търсят удовлетворението на човешкия дух.” Филип Котлър

Връзката между автентичната организация, изграждането на истински, т.е. реален имидж на организацията и маркетинга на бъдещето е много видима. Тя се нарича ценности. Ние от „Футурист“ с удоволствие работим с точно този аспект на организационното здраве. За целта не само създадохме семинарите ETHOS, в чиято сърцевина е ценностната идентичност на организацията, т.е. нейния Дух, но и този продукт, в който заедно с PR специалистите, които са узрели за идеята за маркетинга на бъдещето, да работим по създаването на имидж на организацията, който е истински.