• Семинарите Футурист

  Семинарите "Футурист" са два различни вида семинари, посветени на организационна промяна - в областта на иновациите и фирмената култура. В идеалния случай те въвличат всички служители в компанията, така че търсената промяна да обхване всички нива от организационната йерархия. Тяхната продължителност е половин (до един ден) и … [Повече]

 • HR7

  Нашият главен продукт се нарича HR7. Той е разработен като комплексна форма на дългосрочен HR outsourcing,която се състои от седем елемента. Основава се дългосрочен ангажимент, който се подновява на всеки седем месеца, само при наличие на удовлетворение от страна на клиента ни и до постигане на поставените цели. HR7 е продукт, който … [Повече]

 • ARЕTE

  "Арете" означава – превъзходство, способността да живееш на максимума от своя потенциал, да бъдеш най-доброто, на което си способен. Избрахме това име за семинарите, в които работим върху развитието на креативността и вътрешния потенциал на хората в организацията. Тяхната цел е да увеличават потенциала на компанията като … [Повече]

 • ETHOS

  Eтос" е дума, която означава "характер", нравствената природа, набор от идеи или убеждения на човек или група от хора; отчетливия дух на народ или епоха.  За нас тя е най-подходящата дума, която да представи първия от нашите семинари Футурист, предназначени да повишат нивото на организационно здраве и благополучие. В нейната … [Повече]

 • HC RoI

    HC RoI е абревиатура, която на английски означава Human Capital Return of Investment, а в превод Възвръщаемост на инвестициите в Човешкия капитал. Накратко, HC RoI е инструмент за измерване. В дадения случай това, което той мери, е най-голямата инвестиция в компаниите – човешкия капитал и неговата възвръщаемост. Още по-точно казано, HR … [Повече]

 • Автентично общуване

  "Само истинската и дълбока доброта вдъхва живот на техниките за общуване. Съсредоточаването само върху техниките е като зубренето в училището... " Стивън Кови Това е нашето предложение за обучение в меки умения, чиято цел е да повиши компетентността в служебните взаимоотношения по начин, който създава предпоставки за … [Повече]

 • Взаимозависимост 1

  Това е практическа форма на работата по изграждане на екипи, която е свързана с изясняване на правилата на вътрешно екипната работа. Изглежда малко банално и просто, но само на пръв поглед. Всъщност, истинската работа с правилата на екипа е доста сложно нещо и само един тийм-билдинг не може да постигне тази цел. Въпреки това, … [Повече]

 • Взаимозависимост 2

  Това е втората форма на екипна работа, чийто основен фокус е осъзнаването на индивидуалните различия между участниците в екипа и съпътстващото разбиране на нуждата от взаимодопълване. Всички знаем, че сме различни, но въпреки това, когато общуваме помежду си ние по-често забравяме за това. Целта на този семинар за ефективно … [Повече]

 • Изграждане на екип

  Това е нашата алтернатива на класическите тийм-билдинги. Ние смятаме, че изграждането на добре функциониращ екип е твърде важно условие за изразяване на най-доброто от служителите във фирмата, за да се се свежда само до развлекателно-забавната форма на неформалното общуване извън офиса. Това не означава, че отричаме … [Повече]

 • Менторство и коучинг

  Това са услуги, насочени към хора на ключови ръководни позиции в организацията, които биха искали да ползват знанията и опита на специалист в областта на работата с хора, себепознанието и лидерските умения. Ролята на мениджърския състав  е от критично значение за създаването на високи нива на организационно здраве и … [Повече]

 • Организационна диагностика

  Като един от елементите в нашия основен продукт - HR7, организационна диагностика се прилага в началото и в края на нашата работа. В началото - за да ни ориентира в актуалната ситуация в компанията, така че да имаме реална основа, от която да тръгнем. В края - за да измери това, което междувременно се е променило в резултат от нашата … [Повече]

 • Организационно консултиране

  Съответствието между процесите и бизнес-целите е от критично значение за успеха на организацията”. Линда Гратън Организационното консултиране обхваща дейностите по съгласуване на HR практиките с ценностите и стратегията на компанията. Тези HR практики са: подбор на нови служители в компанията; възнаграждения и … [Повече]

Feb
09

Лидерството е избор

„Лидерството е избор, който правите, а не стол, на който седите.“ Джон Максуел Не е лесно да се правят избори. Ще трябва да се справяме с последствията от тях, като в същото време сме лишени от комфорта да обвиняваме. Това обаче е единственият начин да определим кои сме. Както и да се сдобием със силата…
Повече…

May
10

Настойчиво търпение

„Основният житейски урок, който съм научила, е … свързано с будисткия фокус върху личното духовно развитие – да водиш ненасилствен морален живот, да търсиш щастие вместо да се мотивираш от материалното. Отнема доста време да постигнеш най-ценното в живота. Затова аз се научих на „urgent patience” (настойчиво търпение).“ Дейм Стефани Шърли Това са думи, казани от…
Повече…

Feb
13

Силата на малките победи

Хубавите неща трябва да се разпространяват из мрежата и това се отнася и до графиката по-долу. Тя се отнася до „силата на малките печалби“ и по математически прост и убедителен начин илюстрира този факт, че ако всеки ден се подобряваме само с един процент, в края на годината нашето подобрение ще е стигнало впечатляващите почти…
Повече…

Jan
29

Любов или страх

Предимството на простите дефиниции е в това, че улесняват осъзнаването – предоставят дума, която поражда асоциации и мисли, които пораждат чувства и действия. Накратко, подходящата дума – ако се сетим за нея в подходящия момент, защото я свързваме с това, което преживяваме, може да промени нещата. Една такава дума е „автентична сила“, по начина, по който я дефинира…
Повече…