ETHOS

Eтос“ е дума, която означава „характер“, нравствената природа, набор от идеи или убеждения на човек или група от хора; отчетливия дух на народ или епоха. 

За нас тя е най-подходящата дума, която да представи първия от нашите семинари Футурист, предназначени да повишат нивото на организационно здраве и благополучие. В нейната сърцевина стоят ценностите, т.е. същото, което в терминологията на Стивън Кови се нарича вечните принципи, които са в основата на етиката на характераи дълготрайния успех.

 Колкото и да е все още странно за някои хора, но именно ценностите, при това живите (а не декларираните) ценности са в основата на бъдещия успех на компаниите. Бъдещето на маркетинга – маркетинг 03, бъдещето на основното конкурентно предимство – хората, бъдещето на мениджмънта – автентичното лидерство – всички те имат нещо общо помежду си. Това общо нещо се нарича ценности.

Защо? Защото ценностите са душата на компанията. Компания без ценности е компания без душа. При трудни времена тя се сгромолясва, защото няма основата, върху която се гради доверието на хората, които са част от нея. Ценностите, върху които се гради идентичността на компанията, са същото, което е Конституцията за гражданите на държавата. Ако „конституцията е правнонормативно произнасяне с най-висока сила по основните ценности и по основните принципи за упражняването на властта в държавата” , то същото може да се каже и за ценностите на компанията. Те са нейните мета-правила – т.е. правилата, които идват на помощ, когато има объркване, трудности, липса на яснота за вземане на решения, конфликти и противоборства – и които не могат да бъдат решени с правилата от по-нисък порядък (по подобие на законите в държавата). Ценностите на организацията са за това – да внесат яснота при объркването, да намерят общата цел при разногласията, да насочат кое е правилното решение. Те са Основните правила. И затова са много важни. Трудността при тях, обаче, не е че ги няма. Почти всички съвременни компании имат списък от основните ценности за тях, които изграждат тяхната идентичност, имат изявление за лична мисия и визия. Трудността е да се спазват. А трудността да се спазват е много свързана с това да се разбира как те реално могат да бъдат вплетени в реалното работно всекидневие на хората, работещи в тях. Именно това им придава жизненост и сила, а компанията се сдобива с душа, която има бъдеще. За нас от „Футурист“ е лесно да работим по темата за ценностите, защото за нас те са много живо нещо. Подобно на Хауърдс Шултц, основателят на Старбъкс, който казва: „Прави компромиси с всичко, но не и с твоите основни ценности”, и ние вярваме, че компромиси с душата си не искаме да правим. Но това, което искаме да правим, е да помагаме ценностите на организациите да оживяват и да създават основно конкурентно предимство на бъдещето – хора, които са мотивирани да дадат най-доброто от себе си, вдъхновени от ценности в организацията, с които могат да се идентифицират. Целта на семинарите „ETHOS“  е да превеждат ценностите на компанията на езика на работното всекидневие на нейните служители. Това означава участниците в тях да видят, че те не са нещо абстрактно, а нещо много конкретно – нещо, което е ориентир за всекидневно вземане на решения – в добри и в трудни времена. Това е автентична организация в действие, където идентичността, средствата и целта  са вътрешно съгласувани.