Взаимозависимост 2

Това е втората форма на екипна работа, чийто основен фокус е осъзнаването на индивидуалните различия между участниците в екипа и съпътстващото разбиране на нуждата от взаимодопълване.

Всички знаем, че сме различни, но въпреки това, когато общуваме помежду си ние по-често забравяме за това. Целта на този семинар за ефективно изграждане на екипи е да направи това знание по-конкретно – така че участниците в екипа наистина да преживеят и открият своите различия по един по-дълбок начин така, че основната цел на съществуването на екипа да стане ясна. А именно – постигането на цел, която надхвърля индивидуалните ресурси за справяне на само един от членовете на екипа. Тук нашето предизвикателство е да да създадем условия, в които тази идея да придобие плътност, да оживее, да се превърне от една хубава идея, която всички ние знаем, в нещо, което създава истинския облик на екипната работа и основа за оценяване на индивидуалните приноси на всеки един от участниците.