• Семинарите Футурист

  Семинарите "Футурист" са два различни вида семинари, посветени на организационна промяна - в областта на иновациите и фирмената култура. В идеалния случай те въвличат всички служители в компанията, така че търсената промяна да обхване всички нива от организационната йерархия. Тяхната продължителност е половин (до един ден) и … [Повече]

 • HR7

    … [Повече]

 • ARЕTE

  "Арете" означава – превъзходство, способността да живееш на максимума от своя потенциал, да бъдеш най-доброто, на което си способен. С това име сме кръстили семинари, посветени на работата по развитието на креативността и вътрешния потенциал на хората в организацията. Тяхната цел е да увеличават потенциала на компанията като … [Повече]

 • ETHOS

  Eтос" е дума, която означава "характер", нравствената природа, набор от идеи или убеждения на човек или група от хора; отчетливия дух на народ или епоха.  За нас тя е най-подходящата дума, която да представи първия от нашите семинари Футурист, предназначени да повишат нивото на организационно здраве и благополучие. В нейната … [Повече]

 • HC RoI

  Това е услуга, която става все по-популярна в областта на HR средите, тъй като .... Тя позволява да... Може да се прилага както като елемент от цялостния инструментариум за организационна диагностика, така и самостоятелно. … [Повече]

 • Автентично общуване

  "Само истинската и дълбока доброта вдъхва живот на техниките за общуване. Съсредоточаването само върху техниките е като зубренето в училището... " Стивън Кови Това е нашето предложение за обучение в меки умения, чиято цел е да повиши компетентността в служебните взаимоотношения по начин, който създава предпоставки за … [Повече]

 • Взаимозависимост 1

  Това е практическа форма на работата по изграждане на екипи, която е свързана с изясняване на правилата на вътрешно екипната работа. Изглежда малко банално и просто, но само на пръв поглед. Всъщност, истинската работа с правилата на екипа е доста сложно нещо и само един тийм-билдинг не може да постигне тази цел. Въпреки това, ние … [Повече]

 • Взаимозависимост 2

  Това е втората форма на екипна работа, чийто основен фокус е осъзнаването на индивидуалните различия между участниците в екипа и съпътстващото разбиране на нуждата от взаимодопълване. Всички знаем, че сме различни, но въпреки това, когато общуваме помежду си ние по-често забравяме за това. Целта на този семинар за ефективно … [Повече]

 • Изграждане на екип

  Това е нашата алтернатива на класическите тийм-билдинги. Ние смятаме, че изграждането на добре функциониращ екип е твърде важно условие за изразяване на най-доброто от служителите във фирмата, за да се се свежда само до развлекателно-забавната форма на неформалното общуване извън офиса. Това не означава, че отричаме … [Повече]

 • Менторство и коучинг

  Това са услуги, насочени към хора на ключови ръководни позиции в организацията, които биха искали да ползват знанията и опита на специалист в областта на работата с хора, себепознанието и лидерските умения. Ролята на мениджърския състав  е от критично значение за създаването на високи нива на организационно здраве и … [Повече]

 • Организационна диагностика

  Като един от елементите в нашия основен продукт - HR7, организационна диагностика се прилага в началото и в края на нашата работа. В началото - за да ни ориентира в актуалната ситуация в компанията, така че да имаме реална основа, от която да тръгнем. В края - за да измери това, което междувременно се е променило в резултат от нашата … [Повече]

 • Организационно консултиране

  Съответствието между процесите и бизнес-целите е от критично значение за успеха на организацията”. Линда Гратън Организационното консултиране обхваща дейностите по съгласуване на HR практиките с ценностите и стратегията на компанията. Тези HR практики са: подбор на нови служители в компанията; възнаграждения и … [Повече]