Вашия урок по лидерство

Навиците

“Ние сме това, в което постоянстваме. Добродетелта не е действие, а навик.” Аристотел Това е цитат от книгата на Стивън Кови „Седемте навика на високоефективните хора“. Както се вижда и от самото заглавие на книгата, за Кови навикът е много важно нещо. То е добродетел. А е добродетел, защото показва сферата, където постоянстваме – и…
Повече…

Вашия урок по лидерство

Отвътре-навън

Това е един много основен урок по лидерство. Преподаден от Стивън Кови в книгата му „Седемте навика на високо ефективните хора“. Тази книга започва с история, в която той има проблем с поведението на сина си. Решавайки този проблем, той разбира, че същият подход е приложим навсякъде – както в семейството, така и в работата.…
Повече…

Вашия урок по лидерство

Правилните принципи

Това е урок по лидерство от Стивън Кови. Той се отнася до принципите, до правилните принципи. А ние разбираме, че са правилни, ако са в синхрон с естествените закони в живота. Те са в основата на етиката на характера и водят до дълготраен успех. Ето защо: „Принципите са като морски фарове, които ръководят човешкото израстване…
Повече…

Вашия урок по лидерство

Доверие

Този път урокът по лидерство по темата  за ДОВЕРИЕто (за кой ли път!) е преподаден от Стивън Кови. А той е Човекът, на който ние имаме доверие. „Няма значение колко красноречива е реториката и колко добри са намеренията – ако няма доверие, няма я и основата за постигане на траен успех. Само истинската и дълбока…
Повече…