Dec
29

„Ключовите разговори“ – за успешна комуникация, когато залозите са високи

Автор на тази статия е Надежда Златева В нея тя представя накратко основните идеи от книгата „Ключовите разговори – за успешна комуникация, когато залозите са високи“, с предговор от Стивън Кови. Авторският екип е: Кери Патерсън – създател на много награждавани програми за обучение и ръководител на курсове за дългосрочна личностна промяна; Джоузеф Грейди –…
Повече…

Oct
30

Открито за автентичното лидерство

Автор на тази статия е Вера Гилина „Животът на организациите и техните ръководители далеч би бил по-лесен, ако лидерството се състоеше от изчерпателен списък с прости правила, които лесно да могат да се спазват ден след ден, година след година. Истината обаче е, че лидерството е ежедневно предизвикателство (1), което изисква генериране на нови идеи,…
Повече…

Oct
22

Автентична организация

Автор на тази статия е Вера Гилина „Автентичност според речника означава „отговарящ на оригинала; който не е фалшив, лъжлив, не е имитация; истински, реален”. Накратко, автентичността изисква да оставаме верни на собствената си личност, дух или характер, т.е. да бъдем верни на себе си. Как една организация може да бъде себе си? Знаем, че организацията…
Повече…

Oct
14

Истинското ПР предизвикателство

 „Изграждането на корпоративна репутация, която да бъде автентична изисква обликът (имиджът) на организацията да се основава на нейните истински отличителни характеристики. Една организация има задължението да покаже взаимовръзката между своите истински характеристики и репутацията, която претендира, че притежава. Докато ПР специалистът има задължение да обясни взаимовръзката между претендираните и действителните характеристики на организацията. Всеки ПР…
Повече…