окт
24

Другото лице на иновацията

Попаднах на една статия в economy.bg , която е много кратка, но казва много за всеки, който се интересува от бъдещето на организациите и в частност – на бизнес-организациите. Тя се казва „Разликите между традиционна и иновативна компания?“ и по-долу я помествам цялата, защото си струва да се знае какво стои в основата на тази разлика.

„Днес бизнесът все повече се дефинира от своята култура, а не толкова от своята структурата или сектор. Днес най-иновативните компании са „разрушителни по природа“, предизвикват собствения си бизнес модел, разрушават базата за конкуренция, променят условията за стойност, преобръщат традиционните подходи и създават наново себе си и цялата индустрия. По какво да ги познаем? Питър Фиск, автор на Иновативния гений (ИК „Изток-Запад“) изброява кои са основните разлики между традиционните и иновативните компании. Вижте ги:

Както става ясно, в основата на тази разлика стои способността за промяна на статуквото, а промяната е нищо друго освен разрушаване на старото. В дадения случай това, което се разрушава е йерархията, бюрокрацията, желанието за могъщество и статус. Също така се разрушават нагласите за конформизъм и отношението към клиентите като консуматори, а към служителите като болтчета в машината. Именно думите, че днес иновативните компании са „разрушителни по природа“, е думата, която ме „удари“. Защото именно това е думата, която аз самата много често използвам в сайта си за психично здраве и духовност espirited.com . Там много често споменавам за т.нар. „архетип на разрушителя“, който, макар и да се преживява под формата на един или друг психичен проблем, когато е използван правилно, се превръща в истинска златна мина за промяна, трансформация и обновление на най-дълбоко ниво.

За пореден път се убеждавам, че основните критерии за психично здраве на организации, семейства и индивиди са съвсем еднакви, всъщност! Няма никаква разлика. Има само едно нещо и то е, че психичното здраве като понятие обхваща условията за дългосрочен успех, защото в бъдещето може да оцелее само здравото и жизнеспособното. Както вече съм писала, психичното здраве не е константна величина. То е скала, чиито средностатистически стойности постоянно се променят във времето, така както ние хората постоянно се развиваме. А за да се развиваме и успяваме във времето, в което сега живеем, ни е необходима не просто промяна чрез надграждане на старото. Необходима ни е промяна чрез разрушаване на старото. Другата дума за това е трансформация.

Много хора искат развитието, но ако може да им бъде спестена частта на разрушението. А когато става дума за истински големи промени, става ясно, че това просто е невъзможно. Иновацията е действие от две части и едната от тях е готовността да напуснеш старото и добре познатото и да заживееш в несигурността. Другата част – изграждане на новото, е по-приятната, но вероятно именно готовността за разрушение на старото е истинското предизвикателство, защото инерцията и страхът могат да бъдат наистина големи!

Камелия