Нашите ценности

Ценностите Футурист за нас са реални практически ориентири, както в отношенията ни с нашите клиенти, така и във взаимоотношенията ни като екип.

Нашите ценности са:

  • искреност
  • загриженост
  • безграничност
  • зрелост

Избрахме ги да бъдат наш водещ ориентир за стандартите в работата ни и основен регулатор на взаимоотношенията в екипа ни.

Чрез „искреността“ ние поставяме основите на доверието – нещо, без което всички останали ценности не биха могли да влязат в сила.

Чрез „загрижеността“ ние се справяме с неизбежните човешки несъвършенства, така че желанието за разбиране и подкрепа да стои винаги над дребните грешки и недоразумения, които са неизбежна част от общуването между хората.

 Ценността „безграничност“ ни подкрепя в желанието да сме творчески, иновативни и нестандартни в това, което правим, знаейки, че само небето е нашата граница.

„Зрелостта“ като ценност е доста сложно понятие в нашите разбирания, тъй като включва отговорност, съзнание за личните граници и неприемане нещата лично, както и някои други качества, които притежават индивидите, постигнали високо ниво на вътрешна независимост и автономност.

Марката Футурист

Ноу-хау

Екип